Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng
09/08/2022 736 lượt xem
Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng


Tải Báo cáo Kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng tại đây
Các bài viết khác
Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
16/05/2022 - 282 lượt xem
Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022 Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022
16/02/2022 - 377 lượt xem
Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022
Miễn, giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh Miễn, giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh
22/12/2021 - 496 lượt xem
Miễn giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó có huyện Cát Hải. Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022
Đăng ký nhận bản tin Đăng ký
Liên kết website