Thị trấn Cát Bà
Giới thiệu Thị trấn Cát Bà Giới thiệu Thị trấn Cát Bà
27/07/2021 - 917 lượt xem
Cát Bà là Trung tâm Du lịch của huyện Cát Hải và thành phố Hải Phòng, năm 2019 đón trên 2,8 triệu lượt du khách, trong đó khách du lịch Quốc tế chiếm tỷ lệ 22-24% tăng đều qua các năm. Đến cuối năm 2019, Du lịch dịch vụ, thương mại đã chiếm gần 80% tỷ trọng các ngành kinh tế trên địa bàn huyện Cát Hải.
Đăng ký nhận bản tin Đăng ký
Liên kết website