Miễn, giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh
22/12/2021 566 lượt xem

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc miễn giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó có huyện Cát Hải, cụ thể:

Các bài viết khác
Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng
09/08/2022 - 960 lượt xem
Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng
Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
16/05/2022 - 315 lượt xem
Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022 Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022
16/02/2022 - 432 lượt xem
Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022
Đăng ký nhận bản tin Đăng ký
Liên kết website