Tài liệu tham khảo cuộc thi
11/10/2021 3.313 lượt xem
Ban tổ chức cuộc thi online "Tìm hiểu các giá trị nổi bật toàn cầu của quần đảo Cát Bà và hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" cung cấp các tài liệu tham khảo cho cuộc thi (click để xem chi tiết):

1.  Lịch sử và phát triển của khu vực Di sản.

2. Các tiêu chí đề cử và tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu, tình trạng bảo tồn của khu vực đề cử Di sản.

3. Dự thảo tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực đề cử.

4. Lý do đề cử Di sản.

5. Bảo vệ và quản lý Di sản đề cử.


- Xem Kế hoạch và thể lệ cuộc thi tại đây
Các bài viết khác
Cuộc thi Tuần 10 (kết thúc), từ 16-22/12/2021 Cuộc thi Tuần 10 (kết thúc), từ 16-22/12/2021
15/12/2021 - 4.019 lượt xem
Kính mời quý vị và các bạn tham gia cuộc thi online Tuần 10 (kết thúc): "Tìm hiểu các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần đảo Cát và hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà"
Cuộc thi Tuần 9, từ 09-15/12/2021 Cuộc thi Tuần 9, từ 09-15/12/2021
08/12/2021 - 5.315 lượt xem
Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tham gia cuộc thi online Tuần 9: "Tìm hiểu các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần đảo Cát Bà và hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà"
Cuộc thi Tuần 8, từ 02-08/12/2021 Cuộc thi Tuần 8, từ 02-08/12/2021
01/12/2021 - 4.498 lượt xem
Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tham gia, Tuần 8, cuộc thi "Tìm hiểu các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần đảo Cát Bà và hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà"
Đăng ký nhận bản tin Đăng ký
Liên kết website