Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, giải pháp phát triển bền vững
14/08/2021 121 lượt xem

HUYỆN CÁT HẢI KÊU GỌI HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẮT GIẢM, DI CHUYỂN, THÁO DỠ CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN CÁC VỊNH THUỘC QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

Hiện nay huyện Cát Hải có 6.434.950 kg thủy sản các loại cần được hỗ trợ tiêu thụ, trong đó sản phẩm cá cần hỗ trợ thu mua là 2.203.900kg; nhuyễn thể là 4.204.050kg.

Để thực hiện hỗ trợ người dân và các đơn vị thu mua, UBND huyện Cát Hải giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến ngư-Nông nghiệp, Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà làm đầu mối liên hệ, kết nối giữa các đơn vị thu mua và người dân.

Giá bán các sản phẩm như sau (dựa trên chi phí sản xuất): 

Xem Kế hoạch số 205/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ tháo dỡ các các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà TẠI ĐÂY!

Đăng ký nhận bản tin Đăng ký
Liên kết website