Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022
16/02/2022 378 lượt xem

UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022.

Cụ thể, miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải; giảm giá dịch vụ đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (gồm: hành khách đi bộ, hành khách đi xe đạp, xe đạp thồ các loại, xe máy); phương tiện ô tô dưới 09 chỗ ngồi (không kinh doanh) của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải.

Thời gian thực hiện miễn, giảm giá: Từ ngày 01/01/2022 cho đến khi thành phố lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Gót-Cái Viềng.

UBND thành phố giao huyện Cát Hải rà soát, lập danh sách nhân dân và phương tiện thuộc diện miễn, giảm giá dịch vụ gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để được cấp thẻ miễn, giảm giá theo quy định; định kỳ hàng quý cập nhật biến động danh sách đối tượng miễn, giảm giá gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để thực hiện.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị đang vận hành tuyến phà Gót-Cái Viềng xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mức miễn, giảm giá được chấp thuận, đảm bảo trật tự ATGT; trường hợp doanh thu từ giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà không đủ bù đắp chi phí, đơn vị lập báo cáo, đề xuất ngành chức năng trình thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ, miễn giảm vé qua phà và ngược lại.

Những năm qua, được sự quan tâm của thành phố trong việc tạo điều kiện miễn, giảm giá dịch vụ qua phà Gót-Cái Viềng đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cát Hải.

Các bài viết khác
Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng
09/08/2022 - 739 lượt xem
Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tại Hải Phòng
Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
16/05/2022 - 283 lượt xem
Tài liệu hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
Miễn, giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh Miễn, giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh
22/12/2021 - 497 lượt xem
Miễn giảm một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó có huyện Cát Hải. Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022
Đăng ký nhận bản tin Đăng ký
Liên kết website